Ordensregler

​Ordensregler og etikette


Alle står stille med samlede hæle og bukker ved ind- og udgang fra dojoén.
Alle sider på knæ med ret ryg og lukkede øjne under mokuso.
Ingen forlader dojoén uden tilladelse fra instruktøren.
Ingen forlader deres pladser eller træning for at drikke vand eller andet uden tilladelse fra instruktøren.
Ingen stiller spørgsmål under træningen uden håndsoprækning. (Instruktøren kan afvise håndsoprækningen/spørgsmålet med et ikke nu, hvis det vil virke forstyrrende i træningen).
Alle der kommer for sent til mokuso, åbner og lukker døren lydløst og sætter sig i mokuso lige inden for døren, (og rejser sig ikke op før instruktøren giver tegn til det).
Alle som kommer for sent til mokuso eller senere får ekstra opvarmning i form af 10 spurter fra en ene til den anden ende af dojoén med henholdsvis 5-10-15 armbøjninger i den ene ende og 5-10-15 mavebøjninger i den anden.
Ingen ligger og brydes på gulvet, spiller fodbold eller lignende adfærd i dojoén inden eller efter træning.
Sprogbrug: Højrøstet tale, råben, banden og ukvemsord, vil ikke blive tolereret i dojoén, såvel som omklædningsrummet.
Alle graduerede viser med deres fremtrædende et godt eksempel for nye medlemmer med hensyn til ovenstående.

Sikkerhedsregler

Ritsu-rei (stående hilsen) skal altid udføres før en øvelse og det tilkendegiver, at begge partnere er indforstået med øvelsen - dvs. at man er klar over hvilken teknik der kræves. Hilser en træningspartner ikke igen, betyder dette at vedkommede ikke mener at kunne deltage i øvelsen. I så fald henvender man sig til instruktøren.
Er en øvelse af en karakter, der fremkalder smerte - f.eks. låsegreb - skal gebet straks løsnes, så snart træningspartneren ved 3 klap på sig selv eller makkeren, tilkendegiver at smertegrænsen er nået. Teknikker må generelt aldrig indsættes på en sådan måde, at de forårsager skade på træningspartneren.
Alle stød, slag, spark må kun markeres. Ingen må anvende eller prøve teknikker, som man ikke i forvejen har instruktørens tilladelse til. Endvidere må ingen leg med karateøvelser finde sted - hverken i eller uden forklubben.
Det er forbudt at bære spænder, ure, ringe, kæder m.v., som kan forvolde skade under træningen.

Terminologi

Dojo Trænningssal
Rei At bukke
Karategi Karatedragt
Karateka Karateudøver
Sei-retsu Stå på linie
Yoi Klar -vær forberedt
Onegai-Shimasu Hilsen i begyndelsen af træningen
Arigato-Gozai-Mashita Mange tak - hilsen ved træningens afslutning
Seiza Sid i Seiza - sid ned
Mokuso Luk øjnene og mediter
Kaimoku Åben øjnene
Shomen ni rei Buk fremefter (mod flaget og Kamiza)
Sensei ni rei Buk for mesteren (højt gradueret instruktør)
Sempai ni rei Buk for læreren (instruktør med 1. dan)
Otagai ni rei Buk for hinanden
Kiritsu Rejs jer op
Hajime Begynd
Yame Stop
Hai Ja
Oss Jeg er indforstået - gængs karatehilsen
Naore Tilbage til udgangsstillingen
Kamaete Vær klar til kamp
Hidari-Gamae Gå i Zenkutsu-dachi Hidari-Gamae m. Hidari-junzuki
Hidari-hanmi-Gamae Gå i venstre kampstilling
Mawatte Vend
Migi Højre
Hidari Venstre
Uke Angriberen/ eller en parade
Tori Forsvaren - den der tager
Kamiza Øverste sæde i dojoen (instruktører + flag)
Shimoza Laveste sæde i dojoen (elevernes ende)
Joseki Øverste langside i dojoen
Shimoseki Laveste langside i dojoen

Cerimonielt

Ritsu-rei
Ritsu-rei

Saki Uri:
Først venstre hånd i gulv, (så hølre).
Dernæst højre hånd op, (så venstre).
(Sa = venstre; Ki = kontakter; U = højre; Ri = forlader).

Saki-Uri

Saza Uki:
Venstre knæ i gulv, (så højre).
Dernæst højre ben frem, så venstre), rejs op.
(Sa = venstre; Za = Sidde; U = højre; Ki = højre
Saza-Uki