Om Karate

Wadokai Karate, før og nu...


Hironori Ohtsuka, født 1. juni 1892 i Ibaragi.

Som fem-årig startede han træningen i Shindo-Yoshin-ryu Jujutsu. (Hos K. Matsuoka). Som 30-årig fik han licens - menkyo Kaiden - i Shindo-Yoshin-ryu Jujutsu af Tatsusaburo Yokiyoshi Nakayama (1. juni 1921). Derefter underviste han fuldtid Jujutsu.


I maj 1922 arrangeredes en sportsopvisning i Tokyo, hvor Gichin Funakoshi fra Okinawa inviteret af Jigoro Kano (Judo'ens grundlægger) lavede opvisning i Okinawa-Te-kata.I juni/juli 1922 begyndte Hironori Ohtsuka at træne under Funakoshi efter at have overværet kata-opvisninger. Samtidig trænede han Shindo-Yoshin-ryu Jujutsu.

I 1927 var Ohtsuka fuldtidsbeskæftiget med undervisning i henholdsvis Shindo-Yoshin-ryu Jujutsu og som assistent i Funakoshis "kenkyo-kai"- skole. Funakoshis træning var på kata-form. Ohtsuka foreslog introduktionen af kumite, og på opfordring fra Funakoshi opstillede Ohtsuka et program for træning.


De første kumiteserier blev direkte taget fra Shindo-Yoshin-ryu Jujutsu. De var baseret på Ippon og Sanbon-form.I slutningen af 1927-28 blev kumite-træningen og teknikkerne sat i system. Siden blev uddrag af kata omorganiseret som kihon-træning. Taget fra den traditionelle japanske Bujutsu-træning.


I 1930 blev Ohtsuka heltidsinstruktør på Tokyo universitet (Todai) og i 1934 grundlage han Wado-ryu karate som teknik - berorende på kata fra Okinawa og kumite fra jujutsu.Ohtsuka samtrænede med Kenwa Mabuni (i Osaka 1930) og senere med Choki Motobu.

Wado-ryu har lige fra starten lagt stor vægt på frikamps-træning. Ohtsuka var straks klar over betydningen, da Gogen Yamaguchi introducerede Jiyu-kumite i 30'erne. 

I 1934 udviklede Ohtsuka grundreglerne for frikamp, som ledte frem til vore dages Shiai-kumite.


Wado-ryu er et yderst tekniskpræget system, teknikken er både ny og gammel - den oprindelige kampeffektive Jujutsu gennem Shindo-Yoshin-Ryu og den nye efter normer og former, som er udviklet i Japan efter 1922, som Shurite-type karate.

Wado-ryu er præget af et tæt forhold til jujutsuen og har på linie med alle andre stilarter videreført Okinawa-Te'ens liniaritet og kraft, jujutsuens balance og koordination og hurtigheden fra dem begge.


Navnet Wado-ryu blev fastlagt da >>Dai Nippon Budoku-Kai << i 1939 udbad sig navnet på de forskellige karate-skoler. 1.april 1939 blev navnet Wado-ryu (Wadokai) for første gang registreret.


Ohtsuka Densei blev i 1966 tildelt Shiju-Hoosho æresbevisningen fra den japanske regering for sin indsats for karateog i 1972 (50 år efter sin start på det, vi i dag kalder karate) blev han af FAJKO tildelt graden 10. dan og titlen Meijin (højeste title i Budoen).


Ohtsuka Sensei var aktiv til et halvt år før han døde. 1 juni 1981 blev han pensioneret fra Tokyo Universitet (Todai). Han døde den 29. januar 1982 i Tokyo, 4 måneder før sin 90-års fødselsdag.